slideshow2 slideshow2 slideshow2 slideshow2 slideshow2 slideshow2 slideshow2 slideshow2 slideshow2

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

 

Đảm bảo chất lượng:

 

1. Phòng QC của công ty chúng tôi được thành lập bởi những người giám sát kiểm tra có kinh nghiệm.

 

2. Bộ phận QC được chia thành 4 phần: kiểm tra nguyên phụ liệu đầu vào, kiểm tra nguyên phụ liệu khi cắt dập, kiểm tra bộ phận sản xuất và kiểm tra chất lượng hàng gia công bên ngoài.

 

3. Tất cả các bộ phận đều đang chạy theo đúng hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.

 

4. Các sản phẩm có yêu cầu về test chúng tôi có thể liên hệ các Trung tâm dưới đây để làm việc: